Máy nước nóng năng lượng mặt trời Đại Thành - Matsuno - Fort Power - Đại Cường Thịnh 0963.081.151

Máy nước nóng năng lượng mặt trời Đại Thành - Matsuno - Fort Power - Đại Cường Thịnh 0963.081.151

Máy nước nóng năng lượng mặt trời Đại Thành - Matsuno - Fort Power - Đại Cường Thịnh 0963.081.151

Inox

Máy năng lượng mặt trời Matsuno 120L

Máy năng lượng mặt trời Matsuno 120L

6.750.000 vnđ 5.400.000 vnđ

Máy năng lượng mặt trời Matsuno 150L

Máy năng lượng mặt trời Matsuno 150L

8.140.000 vnđ 6.500.000 vnđ

Máy năng lượng mặt trời Matsuno 180L

Máy năng lượng mặt trời Matsuno 180L

9.850.000 vnđ 7.880.000 vnđ

Máy năng lượng mặt trời Matsuno 200L

Máy năng lượng mặt trời Matsuno 200L

11.150.000 vnđ 8.920.000 vnđ

Máy năng lượng mặt trời Matsuno 240L

Máy năng lượng mặt trời Matsuno 240L

12.900.000 vnđ 10.320.000 vnđ

Máy năng lượng mặt trời Matsuno 300L

Máy năng lượng mặt trời Matsuno 300L

16.200.000 vnđ 13.000.000 vnđ