Máy nước nóng năng lượng mặt trời Đại Thành - Matsuno - Fort Power -Máy lạnh - Đại Cường Thịnh 0963.

Máy nước nóng năng lượng mặt trời Đại Thành - Matsuno - Fort Power -Máy lạnh - Đại Cường Thịnh 0963.

Máy nước nóng năng lượng mặt trời Đại Thành - Matsuno - Fort Power -Máy lạnh - Đại Cường Thịnh 0963.

Máy lạnh

Panasonic 1 HP Inverter

Panasonic 1 HP Inverter

10.890.000 vnđ 9.650.000 vnđ

Panasonic 1.5 HP Inverter

Panasonic 1.5 HP Inverter

13.200.000 vnđ 11.880.000 vnđ

Dakin 1 HP Inverter

Dakin 1 HP Inverter

10.800.000 vnđ 10.260.000 vnđ

Dakin 1.5 HP Inverter

Dakin 1.5 HP Inverter

14.300.000 vnđ 12.900.000 vnđ

Casper 1 HP

Casper 1 HP

5.690.000 vnđ 5.690.000 vnđ

Casper 1 HP Inverter

Casper 1 HP Inverter

7.550.000 vnđ 7.550.000 vnđ